Begeleiding van kinderen

Kindercoaching

Het begeleiden van kinderen kan op verschillende gebieden plaatsvinden. U kunt denken aan kindercoaching waarbij met het kind over sociaal emotionele onderwerpen gesproken wordt. Samen met het kind wordt een doel gesteld wat hij of zij graag anders of beter zou willen kunnen.

Wekelijks of tweewekelijks wordt met het kind bekeken hoe het gaat, of het doel behaald is of niet en wat er eventueel nodig is om het doel te kunnen halen.

Kindercoaching wordt alleen geboden als het kind zelf open staat voor deze ondersteuning.

Afhankelijk van de omvang van de opdracht, kan kindercoaching geboden worden vanaf €65,00 per uur (exclusief 21% BTW).

Reiskosten: €0,25 per gereden kilometer (exclusief 21% BTW).

Vanuit de regering wordt extra geld beschikbaar gesteld om te werken aan het inhalen van eventuele hiaten bij kinderen op leergebied. Dit kan door middel van remedial teaching in kleinere groepjes. Of het nu gaat om rekenen, spelling, taal of lezen, de begeleiding wordt vormgegeven met coöperatieve werkvormen, bewegend leren en veel oefenen in spelvormen. Dit zijn allemaal wetenschappelijk bewezen krachtige middelen om de kinderen betrokken te krijgen bij dat wat ze leren. Ook het principe van ‘leren zichtbaar maken’ van John Hattie zal in de begeleiding meegenomen worden.

 

Afhankelijk van de omvang van de opdracht, kan kindercoaching geboden worden vanaf €65,00 per uur (exclusief 21% BTW).

Reiskosten: €0,25 per gereden kilometer (exclusief 21% BTW).

Sterke Begeleiding| Cogmed coaching

Willemijn Sterke werkt landelijk. Vanuit Drenthe komt ze graag naar uw school om een bijdrage te kunnen leveren aan sterker onderwijs.

Middelen en werkvormen

Binnen kindercoaching en remedial teaching, maakt Willemijn gebruik van de volgende vormen:

 • Rots en watertraining
 • Cogmedtraining (versterken van het werkgeheugen)
 • Teken je gesprek
 • 4G theorie
 • Uitgaan van de kwaliteiten van een kind: welke kwaliteit die je hebt kan jou helpen om het gestelde doel makkelijker te bereiken?
 • Kids’ Skills (bassischool- of VO-versie)
 • Faalangstreductietraining
 • Sensomotorische hulpmiddelen
 • Coöperatieve werkvormen
 • 21st century skills
 • Spelvormen als Kahoot, memory, ganzenbord, enz.