Iedere leerkracht geeft feedback. Maar op welke momenten wordt de feedback gegeven, wat is de kwaliteit van de feedback, op welk niveau wordt de feedback gegeven en welke resultaten geeft het geven van feedback bij de leerlingen?

John Hattie ('Leren zichtbaar maken') en Robert Marzano ('Wat werkt in de klas') geven beiden aan dat het geven van goede feedback, de resultaten van leerlingen positief beïnvloedt. Vanuit de theorie van Hattie en Marzano wordt deze workshop gegeven. We gaan in op de verschillende niveaus waarop feedback gegeven kan worden, hoe de feedback gegeven wordt door de deelnemers en op welke manieren we het geven van feedback kunnen intensiveren in de groep. Doel van alle feedback is om de leerling een stap vooruit te helpen in zijn ontwikkeling.

 

 Specifieke informatie

  • Een bijeenkomst van twee uur.
  • Locatie en data: in overleg.
  • Aantal deelnemers: afhankelijk van teamgrootte met een maximum van 40 deelnemers.
  • De workshopruimte moet beschikken over een digibord en/of beamer en scherm.

Prijzen

Prijs workshop: €475,00

Prijs exclusief:

  • 21% BTW
  • reiskosten per gereden kilometer
  • druk- en bindingskosten voor het betreffende aantal personen (de school kan er voor kiezen zelf de documenten af te drukken).